Anslutningsslangar

                                                                        

 

 


Denna produkt är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation av Beulco Armatur AB som garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningen följs."