Massgejets

WESTERBERGS JETS

Massagejets

Westerbergs spa är utformade med god design och med fokus på bra massage och ergonomi. Systemen har en blandning av roterande och fasta massagejets som är individuellt riktbara och individuellt avstängningsbara, så att du själv kan fördela vattentrycket.