Energiförbrukning

                                          

Energiförbrukning

En vanlig fråga är vad driftskostnaden för ett spabad är, då det kan finnas en oro att elräkningen ska skjuta i höjden. Viskan spa har sedan de startade bygga spabad lagt stort fokus på att baden ska vara välisolerade och ha en låg driftskostnad. Dom egna mätningar har hela tiden visat mycket bra resultat, men för att du som kund ska ha ett oberoende test har Viskan spa valt att göra ett energiförbrukningstest på SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Detta test utfördes i en av deras kammare där omgivande temperatur ställdes in på 7,5 grader vilket motsvarar årsmedeltemperaturen i mellansverige. Badet fick stå i ca 12 timmar efter det uppnått inställda 38 grader då vattnet inte skulle vara ”laddat” med energi, dvs att vattnet höll en högre temperatur än 38 grader då testet startade.
Vid mätningen som gjordes kördes hela systemet med ALLA pumpar, belysning, värmare, ozon etc för att få ett rättvisande mätvärde, ett maxvärde. Viktigt att notera vid jämförelse av energiförbrukning är antal pumpar och storlek på värmare. Viskan Spa har 3hp/2200W pumpar samt 3 kW värmare.
Dessa drar givetvis mer än svagare pumpar och mindre värmare men vi har valt att använda kraftiga pumpar för få en bättre och kraftigare massage, en separat cirkulationspump samt att vi anser att en 3 kW värmare är ett måste för att hålla vattentemperaturen vid bad i kallare utetemperatur.
Att använda tex en 1,5 kW värmare innebär att temperaturen sjunker flera grader ganska snabbt vid badande och värmaren orkar inte bibehålla vattentemperaturen.

Resultatet från testet visar att med 30 minuters bad 2 gånger per vecka blir den genomsnittliga elförbrukningen 260 kwh/månad. Då elpriserna kan variera väljer vi att visa resultatet i kWh.